MasterTurbo logo
Masterturbo.nl Storingsdiagnosetabel

Vermogensverlies van de motor
Zwarte rook
Blauwe rook
Hoog olieverbruik
Verdacht geluid
Olieverlies van compressor
Olieverlies van turbine
- - - - - - -
Oorzaak Oplossing
*
*
*
*
*
Verstopt luchtfilter Luchtfilter reinigen of vervangen volgens voorschrift
*
*
*
*
*
Toevoer van verse lucht naar compressor geblokkeerd Leiding reinigen of vervangen
*
*
*
Luchtleiding tussen compressor en inlaatspruitstuk geblokkeerd Leiding reinigen of vervangen
*
Inlaatspruitstuk geblokkeerd Inlaatspruitstuk schoonmaken
*
Lekkage tussen luchtfilter en compressor Bouten van compressor en afdichtingen aanhalen of vervangen
*
*
*
*
*
Lekkage tussen compressor en inlaatspruitstuk Bouten van compressor en afdichtingen aanhalen of vervangen
*
*
*
*
*
Lekkage tussen inlaatspruitstuk en cilinderkop Bouten van compressor en afdichtingen aanhalen of vervangen
*
*
*
*
*
*
Vreemd voorwerp in uitlaatsysteem aan motorzijde Vreemd voorwerp verwijderen
*
*
*
Uitlaat verstopt Uitlaatsysteem reinigen en beschadigde onderdelen vervangen
*
*
*
Uitlaat defect, beschadigde of gebrekkige afdichtingen Pakkingen en beschadigde onderdelen vervangen
*
*
*
Lekkage uitlaatgassen tussen turbine-inlaat en uitlaatgassspruitstuk Losse bouten aanhalen en pakkingen vervangen indien noodzakelijk
*
Lekkage uitlaatgassen tussen turbine-uitlaat en uitlaatpijp Lekkage opheffen, losse bouten aanhalen en pakkingen vervangen indien noodzakelijk
*
*
*
*
Olie-overloopleiding (retour) verstopt Blokkering opheffen of leiding vervangen indien noodzakelijk
*
*
*
*
Carter ontluchting motorblok verstopt Motorblok-ontluchting reinigen
*
*
*
*
Lagers van turbo vervuild of dichtgeslibd Olie verversen en oliefilter vervangen, turbo reviseren of vervangen
*
*
Benzinepomp of verstuivers van diesel fout afgesteld Opnieuw afstellen of beschadigde onderdelen vervangen
*
*
Klepspeling onjuist Kleppen stellen
*
*
*
*
*
*
Versleten zuigerveren of cilindervoering Motor reviseren
*
*
*
*
*
*
Afzettingen op kleppen en/of zuigers Motor reviseren
*
*
*
*
*
*
*
Sterke vervuiling van en afzetting op compressorwiel Vervuilde onderdelen reinigen
*
*
*
*
*
*
*
Turbo beschadigd Beschadigingen van turbo inspecteren, oorzaak elimineren, turbo reviseren of evt. vervangen
*
Bypassklep werkt niet Bypassklep en regeleenheid van turbo-luchtdruk inspecteren

Turbochargers Nederland Belgie en Luxemburg